Dzīvoklis ar angļu skuju Ozols Calm

Dzīvoklis ar angļu skujas rakstu Ozols Calm, apstrādāti ar dabiski žūstošu tonētu eļļu Narvik un pusmatētu eļļu-vasku.

Interjers: KRINTERIOR

Foto: Oskars Ludvigs